float-left

Outsourcing IT

Outsourcing je proces, který vede ke snížení nákladů. V případě výpočetní techniky může být snížení značné.

Vy se nemusíte starat prakticky o nic a přesto máte jistotu bezpečně fungující počítačové sítě. Nemusíte zaměstnávat IT profesionála na plný úvazek, kterého je potřeba pravidelně školit a vyplácet mu slušnou mzdu. Naše společnost má tým proškolených profesionálů - správců sítě pro různé oblasti IT scény a pravidelně jim zajišťuje další školení a certifikace. Vy pak máte vždy k dispozici člověka, který je schopen vyřešit konkrétní problém. Finanční zátěž pro Vás za takovouto službu je podstatně nižší, než zaměstnat jednoho člověka na plný úvazek. Výhody jsou tedy minimálně dvě:

 • první je finanční úspora pro správu sítě.
 • druhá je širší a profesionálnější paleta schopností našeho týmu.

V oblasti IT využívají outsourcing společnosti, které poznaly, že vlastní vývoj a údržba jejich informačního systému je pro ně z ekonomického hlediska nevýhodná. Využívají služeb počítačových firem - poskytovatelů outsourcingu, kterým předají odpovědnost za návrh, budování a správu jejich informačního systému.

ICT All Inclusive

ICT All Inclusive Splníme Vám veškerá IT přání a ještě víc!

  Zabezpečíme Vaši výpočetní techniku proti nežádoucím kybernetickým hrozbám a zároveň zajistíme bezproblémové fungování všeho, co s ICT souvisí. Vy se tak můžete plně věnovat předmětu Vašeho podnikání.

 • Jsme tu pro Vás, když nás potřebujete, vždy se nám dovoláte!
 • Nebudete čekat, řešíme úkoly na čas!
 • Nemusíte nás uhánět, vše co slíbíme, splníme!
 • Není třeba se připomínat, průběžně a proaktivně Vás informujeme o průběhu!
 • Nemarodíme, vždy je v pozoru specialista, který se Vám bude věnovat!
 • Za svoji práci ručíme a dáme ruku do ohně!

 

Proč vybrat nás?

 

 • Zákazník je pro nás na prvním místě.
 • Máme více než 15-ti leté zkušenosti.
 • Jsme odborníci na slovo vzatí!
 • Pyšníme se mnoha certifikacemi, nejen z obory IT/ICT, kybernetické bezpečnosti a projektového řízení.
 • Pravidelně se školíme a vzděláváme.
 • Jsme nejlepší! Nejsme nejlevnější, ale jsme nejlepší a díky tomu ve výsledku ušetříte.
 • Aktivně přicházíme s nápady na zlepšení a zefektivnění.
 • Garantujeme dostupnost, nejen našich služeb, ale i Vašich systémů.
 • Opíráme se o velké hráče, na které se můžeme spolehnout.
 • Řešení, které dodáváme testujeme na sobě a víme, že Vám bude vyhovovat.
 • Spravujeme sítě a ICT řešení po cele České i Slovenské republice.
 • Umíme dodávat kompletní IT služby i podporovat Vaše IT zaměstnance.
 • Poradíme si se vším a pokud jsme na něco krátcí, máme za zády profesionální partnery, kteří nám pomohou splnit Vaše přání i potřeby.

Zajímavé realizované projekty:

 

 • Kompletní outsourcing ICT strojírenské společnosti.
 • Helpdesk a lokální ICT support logistické společnosti.
 • Kompletní outsourcing ICT advokátní kanceláře.
 • Kompletní outsourcing IT základní školy.
 • Zabezpečení IT nemocnice, technická i organizační opatření.
 • Podpora implementace informačního systému výrobního závodu.
 • Wi-Fi Hotspoty s vouchery pro návštěvy.
 • Wi-Fi zabezpešený přístup do firemní sítě. Pokrytí výrobních hal.
 • Zprovoznění Home-Office pro zaměstnance po technické stránce.
 • Zabezpečený vzdálený přístup do počítačové sítě společnosti.
 • Propojení vnitrostátních i mezinárodních poboček obchodní firmy.
 • Monitoring prostředí výrobních hal.
 • Projektové řízení na T projektech.
 • Implementace a správa open source aplikací.
 • Migrace a přechod do cloudu, nejen cloudová řešení Office 365 a Exchange online.
 • Redmine.org implementace a úpravy na míru informačního systému - projektové řízení a řízení firmy a aktivit zaměstnanců.
 • HACAP - teplotní řetězec a jeho dohled.
 • Průmyslová automatizace.
 • Odečty stavů a veličin s korelací a reakcí na nenadálé změny.
 • SMS notifikace pro definované události.
 • 24/7 dohled a reakce na události IT i ostatrních systémů.
 • GDPR shoda, GDPR specializace na zdravotnictví.
 • GDPR - pověřenec ochrany osobních údajů.
 • Bezpečnostní audity a analáza rizik / Security risk assessment.

Správa serverů

Každá počítačová síť potřebuje různé množství serverů a serverových aplikací, které je nutno správně nakonfigurovat, spravovat, udržovat, monitorovat, dohlížet a reagovat na nestandardní situace, aby serverové prostředky co nejlépe plnily svůj účel a zároveň nevzniklo nebezpečí nízkého zabezpečení, poškození počítačové sítě nebo úniku Vašich dat.

Dalšími serverovými službami je například poštovní server, databázový server nebo libovolný jiný aplikační server. Instalace a údržba těchto serverových řešení vyžaduje množství nejen teoretických, ale také praktických zkušeností a je vhodné této činnosti věnovat maximální pozornost. I v tomto odvětví Vám můžeme nabídnout ty nejlepší služby od našich proškolených techniků.

Mezi další důležité prvky patří například router, který slouží jako propojení mezi dvěma a více sítěmi. Nejčastěji je používán pro připojení firemní sítě do internetu, ale může také sloužit k propojení jednotlivých poboček firmy, segmentaci interní sítě a v kombinaci s firewallem k oddělení důležitých zařízení a jednotlivých uživatelských segmentů, nebo jednoduché a zabezpečené distribuci wi-fi signálu po Vašem bytě. Routování sítě je možno řešit softwarově nebo pomocí vhodných hardwarových komponent. Na nastavení routeru je nutno dbát velké opatrnosti, protože právě zde může dojít k vniknutí do počítačové sítě.

Vzdálená správa

Pro zvýšení efektivity našich služeb nabízíme vzdálenou správu – pomocí internetu Tato služba je standardně nabízená všem našim zákazníkům. V případě potřeby se můžeme zabezpečeným šifrovaným internetovým připojením připojit vzdáleně k vašemu PC nebo serveru a provést např. běžnou administraci a kontrolu systému, konfiguraci aplikací a systému, odstranění závady na dálku interaktivní pomoc uživateli s aplikací, se kterou si neví rady.

Výhody této služby:

 • Možnost okamžitého vyřešení jakéhokoliv problému.
 • Snížení finančních nákladů spojených s dopravou technika na místo vzniklého problému.

Správa a servis sítě, podpora výpočetní techniky

Kompletně se postaráme o perfektní fungování Vaší počítačové sítě, serverů, klientských stanic a veškeré kancelářské techniky. Naše společnost vyřeší všechny Vaše problémy s IT/ICT, počínaje drobným uživatelským nastavením až po nejsložitější konfiguraci serverů, serverových aplikací, síťových prvků a jejich zabezpečení. Dále zajišťujeme kompletní návrh a realizaci od strukturované kabeláže až po konfiguraci a správu firewallů, routerů a wifi hotspotů, včetně nastavení a konfigurace QoS, DMZ, atp. Zabezpečíme Vaši síť vysokým stupněm ochrany proti jakýmkoliv nevyžádaným vnějším průnikům nebo zneužití citlivých dat. Samozřejmostí je, že Vaše počítače ochráníme a zabezpečíme před neodborným zásahem či počítačovými viry. Znepřístupníme vše, co by mohlo vést k poškození nebo ztrátě Vašich dat.

Zabezpečení dat, IS a počítačové sítě

Zabezpečení počítačových sítí a uživatelských dat, tedy i Vašeho know-how provádíme na všech úrovních - fyzické, logické i procesní. Pomůžeme s dodáním a integrací potřebných technologií i zavedením a správnou implementací organizačních opatření a potřebných procesů pro správnou ochranu nejen osobních dat. Na pravidelné bázi budeme provádět analýzu rizik a zavádět nezbytná opatření. Pravidelný bezpečnostní audit a dohled, monitoring i údržba zabezpečení serverů a sítí je nezbytnou součástí starosti o Vaše data.

Bezpečností IT audity provádíme dle technických standardů a metodik ČSN ISO/IEC 27001, OSSTMM (Open Source Security Testing Manual), OWASP (Open Web Application Security Project), ISACA (Information Systems Audit and Control Association) guidelines a NIST SP 800-30. Při návrhu a implementaci bezpečnostních opatření vycházíme z mezináarodně uznávaných standardů a best practice jako jsou ITIL, ČSN ISO/IEC 27001, NIST, CIS Benchmarks a CIS security Controls, COBIT, HIPAA, PCI DSS, FedRAMP, SANS, GDPR, nebo Zákon o kybenetické bezpečnosti. Mezi naše security/bezpečnostní certifikace patří CISSP, CEH, SANS, Juniper, CISCO, Microsoft a další.

Antivirová kontrola zahrnuje vhodný výběr softwaru pro provádění antivirové kontroly na serveru, pracovních stanicích a bezpečnostní postupy pro antivirovou kontrolu odchozích a příchozích dat. V případě napadení virem provádíme na základě stanovených postupů odstraňování problémů a v návaznosti na zálohování i případnou obnovu dat.

Po konzultacích s uživateli stanovujeme společné postupy pro ukládání informací a souborů pro uživatele. Provádíme výběr vhodného způsobu zálohování dat a zálohování provádíme sami nebo nad ním provádíme dohled. V případě potřeby provádíme obnovu dat z posledních záloh. Navrhujeme a spravujeme systémy pro zajištění bezpečného ukládání dat (disková pole, síťové NAS a další).

V síťovém provozu a využití systémových prostředků zajišťujeme vedení a evidenci uživatelů a dokumentaci jejich vlastností. Patřičně chráníme identity uživatelů i přihlašovací údaje jako jsou uživatelská jména a hesla privilegovaných účtů.

Na výše uvedenou dokumentaci uživatelů navazuje nastavení možnosti využití systémových prostředků pro jednotlivé uživatele, jako je omezení přístupu k souborům, správě operačních systémů, externím zařízením, k barevným tiskárnám nebo i k některým službám sítě Internet.

Jsme autorizovaný distributor produktů a bezpečnostních řešení společnosti Checkpoint, Juniper, Dell, Hp, Untangle, Ubiquity, Mikrotik ESET a mnoho dalších.

Důležité kroky pro zabezpečení sítě, které provádíme:

 • Zabezpečení sítě před neoprávněným průnikem.
 • Zabezpečení a segmentace interní sítě.
 • Zabezpečení a dohled síťových serverů.
 • Zabezpečení a monitoring pracovních stanic.
 • Antivirová kontrola, Intrusion Prevention System, Data Leak Prevention.
 • Šifrování datových disků nejen přenosných zařízení, šifrování důležitých dat.
 • Šifrování datových přenosů a uživatelské komunikace.
 • Zamezení neoprávněných uživatelských zásahů do systémů.
 • Zamezení připojení neautorizovaných USB zařízení a paměťových medií.
 • Zálohování dat do geograficky oddělených lokalit.
 • Kontrola probíhaní záloh a testy obnovy.
 • Správa a evidence privilegovaných uživatelů a hesel.
 • Správa přístupových práv uživatelů
 • Použití silného ověřování uživatelských přístupů.
 • Více-faktorová autentizace (MFA/2FA) pomocí certifikátů, Google Authenticatoru, Yubikey, SMS a další.
 • Osvěta uživatelů v oblasti počítačové bezpečnosti, školení.
 • Pravidelná analýza bezpečnostních rizik, interní IT audit, security risk assessment a implementace nápravných opatření.

Servisní smlouva

Po uzavření servisní smlouvy Vás v dohodnutých časových intervalech navštěvujeme. Provádíme preventivní kontrolu chodu serverů, pracovních stanic a počítačové sítě a všech dalších zařízení či softwarového vybavení, jeho monitoring a proaktivní zásahy pro zajištění plynulého chodu všech informačních systémů. Rozsah prací je hodně specifický a do velké míry závisí na struktuře počítačové sítě a využíváné výpočetní technice.

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi individuální potřeby, jsou smlouvy založené na rozdílných potřebách jednotlivých zákazníků. Pro podrobnější informace nás neváhejte kontaktovat a přesvědčte se, že Vaše IT může bezproblémově fungovat i bez vysokých nákladů na jeho provoz.

Nesporné výhody servisních smluv:

 • Každá smlouva je "ušita" přesně na míru co nejvyšší efektivnosti a požadavkům zákazníka.
 • Nabízíme několik základních tarifních smluv, které lze jakkoli upravit.
 • Každý ze smluvních zákazníků má k disposici naší "horkou linku" a okamžitou pomoc a podporu, která je v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.
 • Možnost zapůjčení náhradní techniky.

Servisní služby

 • Opravy počítačů (odvirování, modernizace, diagnostika, zabezpečení).
 • Instalace, konfigurace, správa a opravy sítí.
 • Instalace nových komponent.
 • Opravy softwarových nastavení PC (řešení problémů s operačním systémem, přeinstalování systémů, zálohování dat, ...).
 • Instalace nového software, aktualizace, řešení uživatelských problémů a konzultace.
 • Obnova dat z různých typů médií včetně flash karet.

Audit IT

Pokud vlastníte jeden, nebo více počítačů, provozujete počítačovou síť, informační systémy a nejste si úplně jisti tím, zda jsou nakonfigurovány a využívány efektivně, případně vůbec nevíte, v jakém stavu se vaše výpočetní technika nachází, potřebujete poradit na profesionální úrovni. Pak jsou naše služby přesně ušité pro Vás. Jak maximálně využít stávající situaci, nebo jaké investice by byly potřeba pro přechod na efektivnější uspořádání výpočetní techniky? Přijdeme k Vám, obejdeme každý informační systém, jeho nastavení, kompnenty, vazby, datové přenosy a zabezpečení, počítač, každou tiskárnu, síťový kabel i zařízení a zdokumentujeme nainstalovaný software, konfiguraci, možnosti rozšíření, aktivní a pasivní síťové prvky. Z těchto informací vygenerujeme závěrečnou zprávu včetně kompletních podkladů a doporučení pro další rozvoj.

Audit SW & HW

Můžeme Vám nabídnout audit efektivnosti a legálnosti Vašeho softwaru. Zjistíme aktuální stav a ten porovnáme s evidencí SW ve společnosti na základě faktur. Zjištěné rozdíly je nutno řešit v souladu s koncepcí společnosti a na základě uvedení legálnosti softwaru do vyrovnaného stavu.

Základním cílem správy softwaru je dosažení maximální efektivnosti a návratnosti investičních prostředků vložených do nákupu software. Dalším cílem je vytvoření dlouhodobé koncepce výpočetní techniky a předání osobní odpovědnosti jednotlivým uživatelům. Úspor se dosahuje řízenou legalizací softwaru, zejména multilicenčními nákupy, které mohou přinášet úsporu až 50 % z pořizovací ceny, ale také mazáním nepotřebného a nelegálního softwaru.

Poradenství v oblasti SW a HW

Nabízíme poradenství v oblasti SW a HW. Doporučíme vhodné programy pro platformy Windows i Linux. Nabízíme též sestavení atypických PC na přání s externími zdroji a nízkou spotřebou nebo naopak výkonné herní stroje. Instalace OS Linux a UNIX jejich nastavení, počeštění, výběr, instalace a nastavení programů, atd ...

Analýza rizik

Při snaze efektivně zabezpečit informační systém je obvyklým problémem, jaká bezpečnostní opatření přijmout k zajištění přiměřené ochrany informačního systému tak, aby byla dostatečně účinná a současně finančně a organizačně přiměřená povaze chráněné věci.

Pro stanovení relevantních protiopatření obecně a následně i konkrétní opatření Vám nabízíme tzv. přístup na bází řízení rizik, jejímž výchozím krokem je analýza rizik.

Jedná se o proces, který hodnotí míru rizika, působící na chráněný objekt a v závislosti na dalších aspektech, jako je hodnota chráněného objektu následně navrhne relevantní protiopatření.

Dodávka a implementace Informačních Systémů

Vytvoříme a dodáme Vám informační systém na míru přesně dle Vašich požadavků, nebo zaimplementujeme IS některého z renomovaných výrobců.

Připojení k internetu

Připojení k internetu je v dnešní době důležitým prvkem v domácnosti a základním stavebním kamenem prosperující firmy. Umožňuje pohodlný a rychlý přístup k informacím, prezentování firmy a samozřejmě i ke komunikaci s okolním světem.

Jsme schopni Vám zajistit připojení k internetu pomocí poskytovatelů dostupných ve Vaší lokalitě. Jsme plně obeznámeni s jejich reputací, kvalitou služeb i cenami. Sestavíme Vám nabídku vždy podle Vašich požadavků.

Wifi Hotspot - internet pro Vaše zákazníky

Kdekoli budete chtít Vám nainstalujeme a nakonfigurujeme zabezpečený wi-fi hotspot s jednoduchou i centrální autentizací uživatelů přes Radius server.

Obecně je wi-fi hotspot služba propagována a poskytována jako free wi-fi připojení k internetu zdarma (reklamní akce, služba, propagace). Podmínky použití jsou standardní a předpokládá se, že jste hostem zařízení, jehož připojení k internetu využíváte. Wi-fi hotspot vede k pohodlí a spokojenosti Vašich klientů a současně může sloužit k reklamním účelům. Je to veřejná služba distribuována pomocí Access Pointů(přístupových bodů) v korporátních nebo veřejných institucích, prostorách nebo areálech (park, výstavní prostor, městská část, centrum města) v pohostinském, restauračním nebo zábavném zařízení jako klub, diskotéka, fitness centrum, squash aréna, restaurant, bar, hospoda, kavárna, čajovna nebo butik.

Homeoffice / homeworking

Homeworking neboli práce z domova či home office jsou pojmy vyjadřující způsob práce, kdy pracovník provádí část nebo celou svou práci z domova. Jedná se o jednu z možností využití nejen teleworkingu - práce vzdáleně - online. Podle výzkumů by chtělo minimálně občas pracovat z domova 3/4 lidí. Velmi silný motivační prvek je homeworking pro mladší generaci, která považuje vyrovnaný pracovní a osobní život za jednu ze svých priorit a současně má výborné znalosti informačních technologií.

Tuto velmi praktickou vymoženost Vám zprovozníme a s pomocí šifrovaného VPN tunelu zkrz internet budete moci kdekoliv na světě pracovat jakoby jste seděli v kanceláři a to včetně dosahu své pevné telefonní linky.

Připojení VPN

Připojení VPN – propojte své pobočky nebo pracujte doma, jako byste byli v kanceláři.

VPN sítě se typicky vytvářejí mezi počítači a sítěmi, které jsou připojeny k internetu. Lze tak například propojit firemní notebooky připojené kdekoliv k Internetu do firemního intranetu (vnitřní firemní sítě) nebo připojení více firemních poboček do jednotné firemní sítě. K propojení ve firemní síti se nejprve zprovozní VPN server, zajistí se připojení k internetu, k nemuž se pak připojují VPN klienti z jakéhokoliv místa také připojeného k internetu. VPN server plní funkci síťové brány, která zprostředkovává připojení, zajišťuje zabezpečení a šifrování veškeré komunikace.

Tvorba webu a webdesign

Vytvoříme Vám internetovou prezentaci, od grafického návrhu přes návrh struktury stránek až po finální realizaci.

Pomůžeme Vám s registrací domény a výběrem vhodného webhostingu, případně všechny náležitosti vyřídíme za Vás. Vyrábíme jednoduché a rozsahem malé statické stránky, ale i složité dynamické weby a webové aplikace s využitím technik PHP a databází MySQL, Java, programovaní komunikačních rozhraní API a další. Samozřejmostí je individuální přístup k projektům a dodržování termínů. To vše za velmi zajímavé ceny.

 • Vytváříme originální grafiku přesně podle Vašich potřeb a cílové skupiny.
 • Váš web bude přehledný a jeho ovládání velmi intuitivní.
 • Budeme respektovat Vaši "corporate identity" a pomůžeme ji dále rozvíjet.
 • Designem stránek napomůžeme návštěvníkům v bezproblémové orientaci na webu.
 • Dokonalým vizuálním zpracováním vytvoříme návštěvníkům pocit důvěry ve vaši značku.
 • Kreativita je pro nás vždy pouze nástrojem pro k dosažení cíle.

Webhosting

Webhosting je pronájem prostoru pro webové stránky na našem serveru.

Díky webhostingu si můžete své webové stránky umístit na internet, aniž byste museli mít vlastní server.

Součástí webhostingových služeb jsou také e-mailové schránky s antispamovými a antivirovými filtry, stahování pošty do poštovního klienta protokolem POP3, odesílání pošty protokolem SMTP.

Samozřejmostí je technická podpora pro zákazníky, tedy možnost v případě technických problémů či dotazů kontaktovat nás prostřednictvím telefonu nebo e-mailu.

VoIP telefonování

Jistě Vás někdy napadla otázka, proč utrácet za předražené hovory u klasických operátorů, když máte připojení na internet už tak rychlé, že dokáže hlas přenášet skoro bez problémů.

Metoda VoIP (Voice over Internet Protocol) neboli IP telefonie umožňuje přenos digitalizovaného hlasu prostřednictvím počítačové sítě. Využívá se pro telefonování prostřednictvím internetu, intranetu nebo jakéhokoli jiného datového spojení.

Jedná se o univerzální a plnohodnotnou telefonní službu. Je snadno a ihned dostupná každému, kdo disponuje internetovým připojením. Získáte vlastní telefonní číslo dostupné odkudkoli a zároveň možnost velmi levného telefonování. Je jedno, použijete-li místo telefonu Váš počítač s příslušným softwarem, nebo komfortní IP telefon – vždy budete volat levně a zcela bez měsíčního paušálu.

Více se dozvíte zde: www.vkontaktu.cz

VoIP PBX ústředny

VoIP PBX je nejmodernější typ ústředny, která Vám dopřeje neuvěřitelnou škálu funkcí, zefektivní Vaši komunikaci a současně ušetří Vaše prostředky. Nabízíme Vám instalaci a následnou správu PBX ústředen Asterisk - Trixbox.

Zde je velmi stručný seznam možných funkcí a výhod takovéto ústředny:

 • Webové rozhraní pro administraci ústředny.
 • Možnosti připojení ústředny do veřejné telefonní sítě (PSTN/ISND apod.).
 • Dostupnost všech základních hovorových funkcí (známých z tradičních analogových ústředen).
 • Inteligentní směrování hovorů nejen podle ceny.
 • Nahrávání hovorů.
 • Hlasové schránky s funkcí přeposílání zpráv do emailu.
 • Konferenční systém.
 • Webový panel pro spojovatelky.
 • Centrální telefonní seznam s funkcí click & dial.
 • Fax s webovou administrací a funkcí email to fax nebo fax to email.
 • SMS modul s funkcí email to sms nebo web to sms.
 • Vytočení kontaktů z MS Outlook.
 • Vyzváněcí skupiny.
 • Blokování nežádoucích čísel.
 • IVR interaktivní hlasový systém využívaný např. u telefonních operátorů který umožňuje například implementovat 24 hodinový přístup do firmy pomocí telefonního systému - tzv. uvítací menu do firmy.

Nabízíme kompletní dodávku, instalaci a realizaci firemního telefonního systému, včetně nadstandardní konfigurace VOIP ústředen, propojení s PSTN a následnou pravidelnou údržbu a dohled. Více se dozvíte zde: www.vkontaktu.cz

Konzultace a školení

Další ze spektra služeb, které nabízíme, je odborné proškolení např. Vašich zaměstnanců v oblasti IT.

small-left small-right